1

Consultanță în arhitectura afacerii


  • Analiza de ansamblu (deductivă, inductivă și reductivă) a situaţiei actuale, a ceea ce vrei să atingi și a mijloacelor prin care o poţi face ;
  • Schiţă de proiect pentru implementarea măsurilor ;
  • Gestiunea în timpul implementării.

2

Consultanță în managementul proprietății intelectuale


  • Evaluarea riscurilor și zonelor de pierderi
  • Elaborarea de strategii contractuale și de gestiune
  • Crearea unor soluţii personalizate
  • Formare profesională