Lege 2016 modificare drepturi pacient

04-04-16 Ligia Seceleanu 0 comment

LEGE pentru modificarea art. 12 din

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 

 

Articol unic

Articolul 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarle 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

,,Art. 12

Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 și 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigatilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigatiilor de înaltă performantă, o singură dată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 í ale art. 76 aIm. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PREȘEDINTELE                                                                                                   PRESEDINTELE SENATULUI

CAMEREI DEPUTATILOR                                                                                CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA                                                                          POPESCU-TARICEANU

 

București, 30 martie 2016.

Nr. 50.

 

PREȘEDINTELE ROMÅNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 din

Legea drepturilor pacientului nr. 46I2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1 ) și ale art. 100 alin. (1 ) din Constitutia Romåniei, repubicată,

 

Presedintele Romåniei decreteaza:

 

Articol unic

Se promulgă Legea pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și se dispurie publicarea acestei leqi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 29 marie 2016

Nr. 342

 

 Leave a reply